ADDITION-PRO

Ved screeningen i den danske del af ADDITION-studiet (ADDITION-DK) i 2001-2006 fandtes 2.463 personer med høj risiko for at udvikle diabetes. Personerne havde enten let forhøjet fasteblodsukker (impaired fasting glucose, IFG) og/eller let forhøjet blodsukker ved sukkerbelastning (impaired glucose tolerance, IGT).

I ADDITION-PRO studiet (pro = progression, udvikling) blev denne gruppe af personer i høj risiko for at udvikle diabetes fulgt op og undersøgt. Derudover blev en række af de personer med lavere risiko for at udvikle diabetes også fulgt op og undersøgt.

Fra marts 2009 til juni 2011 blev alle deltagere, der ved screening i ADDITION-DK blev kategoriseret som havende IFG og/eller IGT inviteret til en opfølgende helbredsundersøgelse. Deltagere, der siden screeningen i ADDITION-DK havde udviklet diabetes, blev også inviteret. Yderligere ca. 900 deltagere, som ved screening havde normale blodsukkerværdier (normal glucose tolerance, NGT), blev inviteret til at deltage i studiet, samt ca. 200 personer, som ved screening havde ingen eller få risikofaktorer for type 2 diabetes.
Helbredsundersøgelsen blev foretaget på 4 forskellige hospitaler i Danmark.

Det overordnede formål med ADDITION-PRO studiet er:

At identificere og kvantificere årsager til udvikling af hjertekarsygdom og andre diabetiske komplikationer hos personer med indledende stadier til diabetes (IFG og/eller IGT)

Herunder:

  • At give deltagerne en grundig undersøgelse, der kan afsløre deres risiko for at udvikle diabetes, hjertekarsygdom og diabetiske komplikationer. At undersøge, om udvikling af diabetes er et nødvendigt trin for at øge risikoen for hjertekarsygdom, eller om de patofysiologiske mekanismer til åreforkalkning og andre diabetiske komplikationer sætter ind allerede under de indledende stadier til diabetes.

Med viden om disse mekanismer, vil det være muligt at målrette forebyggelse af hjertekarsygdom og nyresygdom hos personer i høj risiko for at udvikle diabetes.

Læs mere om selve projektet under punktet ’Projektbeskrivelse’ og om de enkelte forskningsprojekter.