ADDITION-PRO

Baggrund

Ved screeningen i den danske del af ADDITION-studiet (ADDITION-DK) i 2001-2006 fandtes 2.463 personer med høj risiko for at udvikle diabetes. Personerne havde enten let forhøjet fasteblodsukker (impaired fasting glucose, IFG) og/eller let forhøjet blodsukker ved sukkerbelastning (impaired glucose tolerance, IGT).

I ADDITION-PRO studiet (pro = progression, udvikling) blev denne gruppe af personer i høj risiko for at udvikle diabetes fulgt op og undersøgt. Derudover blev en række af de personer med lavere risiko for at udvikle diabetes også fulgt op og undersøgt.

Fra marts 2009 til juni 2011 blev alle deltagere, der ved screening i ADDITION-DK blev kategoriseret som havende IFG og/eller IGT inviteret til en opfølgende helbredsundersøgelse. Deltagere, der siden screeningen i ADDITION-DK havde udviklet diabetes, blev også inviteret. Yderligere ca. 900 deltagere, som ved screening havde normale blodsukkerværdier (normal glucose tolerance, NGT), blev inviteret til at deltage i studiet, samt ca. 200 personer, som ved screening havde ingen eller få risikofaktorer for type 2 diabetes.
Helbredsundersøgelsen blev foretaget på 4 forskellige hospitaler i Danmark. 

Forskningsprojekter

Betydningen af fedtfordeling for forstyrrelser i sukkerstofskiftet

Formålet er at undersøge om ophobning af fedt i bughulen er relateret til forstyrrelser i sukkerstofskiftet og risiko for hjertekarsygdom, og om fysisk aktivitet nedsætter risikoen for ophobning af fedt i bughulen. Vi vil også undersøge om måling af fedt i bughulen med ultralyd forbedrer vores viden om risiko for diabetes– udover den viden man allerede har fra måling af vægt og livvidde. I undersøgelsen indgår også målinger af vægt, livvidde, hofteomfang og fedtprocent.

Studieansvarlig: Annelotte Philipsen (aphi@steno.dk)

Methylglyoxals betydning for diabeteskomplikationer

Formålet er at undersøge om methylglyoxal har betydning for at udvikle tidlige diabeteskomplikationer i nyrer, nerver, hjerte og karsystemet. Methylglyoxal dannes som et sideprodukt ved nedbrydning af sukker, og undersøgelser tyder på, at stoffer som methyglyoxal snarere end sukker i sig selv er ansvarlige for udviklingen af diabeteskomplikationer, især nervebetændelse. Methyglyoxal er kun undersøgt i små studier, og dette er første gang stoffet undersøges i en stor gruppe mennesker. Vi undersøger om methylglyoxal er relateret til nyrepåvirkning og hjertekarsygdom hos personer som ikke har udviklet diabetes men er i høj risiko for diabetes.

Studieansvarlig: Troels Mygind Jensen (tmyj@steno.dk)

Sammenhængen mellem kropsopfattelse, overvægt og diabetes

Man ved at kropsopfattelse har betydning for en persons vægt, især hos kvinder. Hvis man undervurderer sin kropsstørrelse har man større risiko for at tage på, og mindre chance for at tabe i vægt. Formålet er at undersøge om overvægtige personer i højere grad end normalvægtige undervurderer deres vægt, og om personer som undervurderer deres vægt også har højere risiko for diabetes når der tages højde for deres faktiske vægt. I undersøgelsen indgår information om kropsopfattelse, vægt og diabetes fra deltagere i Addition-Pro.

Studieansvarlig: Mette Bjerggaard (mettebjerggaard@mail.com)

Inkretinsystemets rolle i udviklingen af type 2 diabetes

Inkretiner er tarmhormoner som spiller en vigtig rolle for insulinproduktion og appetitregulation. I Addition-Pro er der målt inkretinhormoner i fastende tilstand samt 30 og 120 minutter efter en sukkerbelastning. Studiet undersøger om genetiske faktorer har betydning for inkretinkoncentrationen, og hvordan inkretinmønsteret efter en sukkerbelastning er relateret til insulinfølsomhed og diabetesrisiko. Endvidere undersøger vi om inkretinmønsteret har betydning for udvikling af tidlige diabeteskomplikationer.

Studieansvarlig: Kristine Færch (krif@steno.dk) og Torben Hansen.

Sammenhængen mellem forværring i sukkerstofskiftet over tid og karstivhed samt centralt blodtryk

Nedsat elasticitet af arterierne (karstivhed) har vist sig at være en stærk prædiktor for hjertekarsygydom (jo stivere arterier desto større risiko for hjertekarsygdom). Endvidere har det vist sig, at blodtrykket i arterierne tættest på hjertet (centralt blodtryk), har en større betydning for risikoen for hjertekarsygdom end blodtrykket målt på armen. Tværsnitsstudier har vist, at arteriernes elasticitet er nedsat hos personer med enten forringet sukkerstofskifte eller diabetes sammenlignet med personer med normalt sukkerstofskifte. Vi undersøger sammenhængen mellem forværring i sukkerstofskiftet og karstivhed samt centralt blodtryk hos personer uden diabetes. Endvidere undersøger vi forskellen i karstivhed og centralt blodtryk mellem grupper med forskellig risiko for at udvikle diabetes.

Studieansvarlig: Nanna Borup Johansen (nabj@steno.dk)

Formål

At identificere og kvantificere årsager til udvikling af hjertekarsygdom og andre diabetiske komplikationer hos personer med indledende stadier til diabetes (IFG og/eller IGT)

Herunder:

  • At give deltagerne en grundig undersøgelse, der kan afsløre deres risiko for at udvikle diabetes, hjertekarsygdom og diabetiske komplikationer. At undersøge, om udvikling af diabetes er et nødvendigt trin for at øge risikoen for hjertekarsygdom, eller om de patofysiologiske mekanismer til åreforkalkning og andre diabetiske komplikationer sætter ind allerede under de indledende stadier til diabetes.

Perspektiver

Med viden om disse mekanismer, vil det være muligt at målrette forebyggelse af hjertekarsygdom og nyresygdom hos personer i høj risiko for at udvikle diabetes